VELKOMMEN TIL FAMILIEBARNEHAGEGRUPPEN

SAMMEN ER VI DYNAMITT!

  • Flotte lekemuligheter

    I Hiltonskogen har vi det flotteste uteområdet hvor vi leker og koser oss. Her må barna bruke sin fantasi og vi er ofte på oppdagelsesferder!

  • Vi turner/danser

    Vi er på Klubbhuset hver torsdag. Her er vi i aktivitet hele dagen, både ute og inne. Vi turner og danser, spiller ball, hinderløype og alt annet moro vi kan finne på.

  • Vi leker sammen store og små

    I vår familiebarnehage, leker alle sammen uansett alder. Vi er sammen som en gruppe, hvor de små lærer av de store, og de store lærer av de små. Her blir vi sosialisert og lærer hvordan det er å være i et demokrati.

Barnehagedagen 2020

Barnehagedagen 2020: «Ulike sammen»

 

10. mars arrangeres Barnehagedagen 2020. Dagen markeres i år for å synliggjøre hva tilhørighet betyr for kvaliteten i barnehagen. En av barnehagens viktigste oppgaver er å arbeide for at alle barn opplever å ha tilhørighet og være inkludert i barnehagefellesskapet. Det skal være “rom og plass” til alle barn uansett funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn.

 

 

 

 

 

Barnehage.no

Barnehageforum

FAMILIEBARNEHAGEGRUPPEN

AKTIVITET-TRIVSEL-MESTRING