VELKOMMEN TIL FAMILIEBARNEHAGEGRUPPEN

SAMMEN ER VI DYNAMITT!

  • 4 og 5-åringene svømmer

    Vi tilbyr tilvenning i vann med Trinton svømmeklubb. Her får de 2 eldste kullene i barnehagen mulighet til å bli vant til å være i vann og lære teknikker for å klare å svømme:-)

  • Vi turner/danser

    Vi er på Klubbhuset hver torsdag. Her er vi i aktivitet hele dagen, både ute og inne. Vi turner og danser, spiller ball, hinderløype og alt annet moro vi kan finne på.

  • Vi leker sammen store og små

    I vår familiebarnehage, leker alle sammen uansett alder. Vi er sammen som en gruppe, hvor de små lærer av de store, og de store lærer av de små. Her blir vi sosialisert og lærer hvordan det er å være i et demokrati.

Barnehagedagen 2021

Barnehagedagen 2021: «Små steg for kloden»

 

9. mars arrangeres Barnehagedagen 2021. 

Barnehagedagen 2021 arrangeres 9. mars. Tema for dagen er barnehagens arbeid med natur og miljø, under slagordet: «Små steg for kloden».

 

I barnehageloven står det at: Barn skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn.

 

 

 

 

 

 

Barnehage.no

Barnehageforum

FAMILIEBARNEHAGEGRUPPEN

AKTIVITET-TRIVSEL-MESTRING