Årsplan til Familiebarnehagegruppen

Her finner dere årsplanen for dette barnehageåret. Den er ferdig redigert og blitt godkjent av Sarmarbeidsutvalget i vår familiebarnehagegruppe.

Årsplan kalender 2017-2018

Her kan dere laste ned og lese igjennom vår årsplan for barnehageåret 2017/2018. Vi jobber mye i språkgrupper og har fokus på språk og barn i aktivitet.