Årsplan kalender 2018-2019 Familiebarnehagegruppen

Her kan dere laste ned og lese igjennom vår årsplan for barnehageåret 2018/2019. Vi jobber mye med språk og realfag (naturfag og matematikk), og har også et stort fokus på barn i aktivitet.

Årsplan til Familiebarnehagegruppen

Her finner dere årsplanen for dette barnehageåret. Den er ferdig redigert og blitt godkjent av Sarmarbeidsutvalget i vår familiebarnehagegruppe.