Årsplan til Familiebarnehagegruppen

Årsplan for barnehageåret 2019/2020 er ferdig!

Her finner dere informasjon over hva vi skal gjøre dette barnehageåret og en kalenderoversikt over arrangementer og planleggingsdager.

Årsplan 2019-2020 Familiebarnehagegruppen

Her kan dere laste ned og lese igjennom vår årsplan for barnehageåret 2019/2020. Vi jobber mye med språk og realfag (naturfag og matematikk), og har også et stort fokus på barn i aktivitet.