Årsplan til Familiebarnehagegruppen

Årsplan for barnehageåret 2022/2023 vil dere snart finne her:-)

Her kan dere lese om hva vi skal gjøre det neste barnehageåret og det finnes en kalenderoversikt over arrangementer og planleggingsdager.

Årsplan 2021-2022 Familiebarnehagegruppen

Her kan dere laste ned og lese igjennom vår årsplan for barnehageåret 2020/2021. Vi jobber mye med språk og realfag (naturfag og matematikk), og har også et stort fokus på barn i aktivitet.