Ledige plasser hos oss

 

Vi har dessverre ingen ledige plasser hos oss i Familiebarnehagegruppen for barnehageåret 2019/2020. Men søk gjerne om plass hos oss for neste barnehageår på Ullensaker kommune sin hjemmeside før 1. mars 2020: 

https://ullensaker.ist-asp.com/NO00235-pub/login.htm

 

Rett til plass

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass har rett til plass i barnehage fra august i den kommunen det er bosatt. Barn født i september og oktober og november har rett til plass fra måneden de fyller ett år. Det forutsettes at det er søkt om plass innen fristen for hovedopptak gjeldende barnehageår. Jf. barnehageloven §12a.

Opptaket gjøres etter fastsatte kriterier for den enkelte barnehage. Kommunale og private barnehager har ulike kriterier for opptak. Vedtekter med opptakskriterier for den enkelte barnehage finner dere på barnehagens hjemmeside.

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter Lov om barneverntjenester har fortrinnsrett til plass se §13 i barnehageloven. Det forutsettes at dokumentasjon sendes kommunen før fortrinnsretten blir vurdert. 

Klage på opptak

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Dette forutsetter at søker har prioritert minst to ulike barnehager.

Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass i den aktuelle barnehagen.

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne den avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til.

Klagefristen er 3 uker.

Er det noe dere lurer på ikke nøl med å ta kontakt på mail: familiebarnehagegruppen@gmail.com eller ring/send melding 930 85 243

for mer informasjon.

Hilsen

Charlotte

Styrer