Foreldreundersøkelse 2020

Fakta om Foreldreundersøkelsen:
Undersøkelsen måler foreldrenes tilfredshet gjennom rundt 30 spørsmål, som tar for seg tema om barnets trivsel og utvikling, informasjon, tilfredshet med lokaler og utearealer, og samarbeid med barnehagen. Målet er å bidra til et bedre og mer likeverdig barnehagetilbud.
Det er frivillig for barnehagene å gjennomføre foreldreundersøkelsen.
Undersøkelsen blir gjennomført årlig, og 3 181 av 5 621 barnehager deltok i undersøkelsen.
Av barnehagene som deltok er 1 710 private og 1 479 kommunale.

Svarprosenten var på 70 prosent.

Slik gikk det med din barnehage:
Under finner du ut hvor godt foreldrene er tilfreds med de barnehagene som deltok i undersøkelsen på Romerike:

Tallene er hentet fra Utdanningsdirektoratets Foreldreundersøkelse i barnehager. Disse tallene viser gjennomsnittlig poeng på foreldretilfredshet. Gjennomsnittet beregnes ut fra foreldrenes svar på en 5-punktsskala.

For å få et større antall foreldre som svarte på en undersøkelse, slo vi sammen alle avdelingene i Familiebarnehagegruppen. Her ser dere resultatet fra Ullensaker kommune, vi har bare 2 barnehager foran oss🙂

Ullensaker 4,5
Alvheim barnehage 4,5
Bakke barnehage 4,6
Bakkedalen Fus barnehage 4,6
Bakkeveien Familiebarnehage 4,9
Borgen Fus barnehage 4,6
Døli barnehage SA 4,7
Fladbyseter barnehage 4,3
Gullungen Familiebarnehage 5
Hauerseter friluftsbarnehage 4,4
Hoppensprett Avd Gystad 4,1
Hoppensprett Avd Nordkisa 4,2
Hoppensprett Avd Skogmo 4
Hoppensprett Avd Solbakken 4,3
Hoppenspretthallen AS 4,3
Jessheim barnehage 4,6
Kløfta barnehage 4,7
Kløftahallen barnehage 4,6
Kverndalen barnehage 3,9
Læringsverkstedet barnehage Avd Borgen 4,1
Læringsverkstedet barnehage Avd Ekornrud 4,5
Læringsverkstedet barnehage Avd Gystadmarka 4,6
Læringsverkstedet barnehage Avd Nordbymoen 4,8
Læringsverkstedet barnehage Avd Olaløkka 4,3
Læringsverkstedet barnehage Avd Skogmo 4,5
Læringsverkstedet barnehage Avd Solhellinga 4,7
Læringsverkstedet barnehage Avd Verkensveien 4,6
Mamma Mia barnehage AS 4,2
Nordby barnehage 4,3
Norlandia Mogreina barnehage 4,3
Norlandia Nordbyhagen barnehage 4,2
Norlandia Romsaas barnehage 4,6
Olstadmoen barnehage Sa 4,7
Soria Moria barnehage 5
Sørholtet andelsbarnehage 4,8
Tiurkroken barnehage 4,7