2.1 Åpningstider – ferier

Åpningstider er fra kl. 07.00 – 17.00. Kjernetiden er fra 9.30 – 14.30, og vi setter stor pris på at aller er kommet til kl. 9.30 de dagene som ikke er turdag.

Barnehagen er stengt i 3 uker i juli, samt i romjulen og påsken. Vi har 5 planleggingsdager i året, se oversikt for hvilke dager dette gjelder i årsplanen vår. Våre planleggingsdager blir brukt i forbindelse med høstferien og vinterferien (2 dager, fredag i uke 8 og 40), samt 1 dag i forbindelse med kursdag på Østlandske lærerstevne. Kompetanseheving er viktig i personalgruppa. Vi er med på det meste av de kursene kommunen har å tilby i løpet av barnehageåret, og vi har både eksterne og interne kurskvelder.

2.2 Planlegging, dokumentasjon og vurdering

Med utgangspunkt i årsplanen, utarbeider vi både månedsplaner og ukeplaner. Disse planene blir lagt ut på vår hjemmeside og lagt ut på Spond. Vi ønsker å formidle til foreldrene hvordan barna har det i barnehagen. Dette gjøres gjennom samtaler i hverdagen, via foreldresamtaler som bygger på observasjoner, via praksis fortellinger. Bilder fra vår barnehagehverdag blir hengt opp i barnehagen og vi har en egen lukket facebookside hvor vi legger ut bilder. Vi vurderer arbeidet vårt daglig på bakgrunn av samtaler med barn, foreldre og ansatte. Vi vurderer arbeidet vårt kontinuerlig gjennom evalueringer. Arbeidet vårt blir også vurdert av foreldrene gjennom kommunens eksterne brukerundersøkelser.

2.3 Måltider

Alle måltider blir servert i barnehagen. Vi har felles frokost og lunsj, hvor barna selv får bestemme hva de vil ha på av forskjellige pålegg. Vi serverer middag hver dag, hvor vi serverer fisk , kylling eller kjøtt, grønnsaker er viktig for oss. Vi lager ernæringsrik mat, men noen ganger så synes vi at vi fortjener litt «junkmat», og da koser vi oss.  Rundt matbordet har vi gode samtaler om det som skal gjøres eller det som vi har gjort. 

2.4 Vår dagsrytme 

Dagsrytme

Kl.7.00                  Barnehagen åpner

Kl. 7.45-8.30          Frokost

Kl.9.30                   Kjernetid i barnehagen. Alle aktiviteter starter.

Kl. 11-11.30            Lunsj

Kl. 12                     Inne/ute lek. De minste sover

Kl. 14-14.30            Middag

Kl. 15                     Inne/utelek

Kl. 17                     Barnehagen stenger

 

 

2.5 Lekeplassen: Hilton skogen

Hilton skogen er et flott sted å leke ute på i alle årstider. Vi lager mat ute og koser oss med både frilek og organisert aktiviteter. Vi aker, går på turer i skogen, går på oppdagelsesferd, lager hytter og gapahuker. Skogen er vår lekeplass!

2.6 Tradisjoner

I barnehagen er vi opptatt av å ta vare på tradisjoner og vi har mange ulike markeringer i løpet av et år som:

 • Høstbasar og FN-dag
 • Halloween
 • Luciafeiring
 • Nissefest
 • Karneval
 • Påske
 • Sommerfest
 • Overnattingstur for skolebarna

2.7 Personalet

Personalet vårt er engasjert, kreativt, sporty og er glad i å være ute. Vi skal som voksne:

 • se, lytte og være tilstede i her og nå situasjoner.
 • Møte barn, foreldre og medarbeidere med respekt og forståelse.
 • Være opptatt av vår egen rolle i møtet med barn og voksne og jobbe stadig med egen personlig utvikling.
 • Gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger på vår egen væremåte sammen med barn og voksne.
 • Være opptatt av helheten og fellesskapet og ha et felles ansvar for alle barn i barnehagen.
 • By på oss selv, ta i bruk og dele vår verdifulle kompetanse.

Vi skal gi barna:

 • anerkjennelse, respekt og følelse av mestring
 • nok omsorg og varme og bli inkludert og møtt på en likeverdig måte
 • bli sett og hørt og ha mulighet til å påvirke sin egen hverdag
 • et godt selvbilde og god selvtillit
 • opplevelsen at det er nok tid og rom for lek i en barnehagehverdag preget av mye glede og humor, hvor de voksen er tilstede som gode lekekamerater
 • opplevelsen av variasjon og progresjon i læringen