SKINNVOTTEN

I månedene fremover skal vi ha fokus på eventyret om Skinnvotten. 
Her møter vi en gammel mann, en hund, Pilemus Silkehår,
Friskefrosk Langelår, Haremann Hopsadans, Revemor Silkesvans,
Ulven Aldrimett, Villsvinet Trynebrett og Bamsefar Labbdiger.

Vi kommer i tillegg til å jobbe med eventyret, ha formingsaktiviteter
knyttet til eventyret, lære reglern til Skinnvotten, jobbe med ipad og
lage vår egen produksjon av eventyret, lage en ordbank, høre på digital lesestund (Litteraturhuset), skinnvotten som
yogaeventyr og
spille eventyret som et skuespill. Vi kommer også til å ha fokus på tall (1-10) og årstiden vinter
Eventyret om Skinnvotten er et ukrainsk folkeeventyr som er oversatt til norsk
av Alf Prøysen. Eventyret handler om syv dyr,
(mus, frosk, hare, rev, villsvin,
ulv og bjørn) som flytter inn i en vott som ligger igjen i skogen.
I eventyret om
skinnvotten, mister en mann votten sin på tur. Det er vinter og kaldt ute. Det kommer
etter hvert forskjellige dyr som fryser og
som søker ly i votten. I dette eventyret skal vi jobbe med både vennskap og inkludering.
Dyrene må dele og vise empati for hverandre.
I henhold til Rammeplanen skal «barnehagen aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap».

Videre sier Rammeplanen at «barnehagen skal stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse
og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering. Barnehagen må legge til rette for og videreutvikle barnas kreativeprosesser og uttrykk». (Rammeplanen ss,.23, 51).