pLANER TIL FAMILIEBARNEHAGEGRUPPEN

Under planer fanen finner dere de ulike årplaner og  Handlingsplaner familiebarnehagen har utarbeidet. Her kan dere lese om hva vi skal gjøre det neste barnehageåret og det finnes en kalenderoversikt over arrangementer og planleggingsdager. Handlingsplanene våre inneholder informasjon om hva slags tiltak barnehagen har utarbeidet ved ulike temaer.

Del denne siden