SØKE PLASS

Søknad om barnehageplass barnehageåret 2022-2023

Søknad om barnehageplass gjøres elektronisk via felles søknadskjema for alle barnehagene i Ullensaker kommune via linken nedenfor.

Ønsker dere å besøke en av våre barnehager?

Ta gjerne turen innom en eller flere av våre barnehager. Da vil dere møte noen av våre dyktige ansatte, samt få en omvisning i barnehagen og svar på spørsmål dere lurer på angående hvordan vi arbeider i det daglige.

Alle nye barn og foreldre er hjertelig velkommen for en omvisning.

Oversikt over områder hvor vi har barnehager:

Område, Skogmo Jessheim

Kongletoppen familiebarnehage
Telefon: 930 85 243
Daglig leder: Charlotte Knai Pedersen
Epost: familiebarnehagegruppen@gmail.com

Område, Statframveien Kløfta

Pedersens familiebarnehage Avd. Statfram (Hakkebakkeskogen)
Telefon: 930 85 243
Daglig leder: Charlotte Knai Pedersen
Epost: familiebarnehagegruppen@gmail.com

Område, Hilton Kløfta

Pedersens familiebarnehage Avd. Hilton
Telefon: 930 85 243
Daglig leder: Charlotte Knai Pedersen
Epost: familiebarnehagegruppen@gmail.com

Område, Bakke Kløfta

Pedersens familiebarnehage Avd. Bakke
Telefon: 930 85 243
Daglig leder: Charlotte Knai Pedersen
Epost: familiebarnehagegruppen@gmail.com

Diverse informasjon

Rett til plass

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass har rett til plass i barnehage fra august i den kommunen det er bosatt. Barn født i september og oktober og november har rett til plass fra måneden de fyller ett år. Det forutsettes at det er søkt om plass innen fristen for hovedopptak gjeldende barnehageår. Jf. barnehageloven §12a.

Opptaket gjøres etter fastsatte kriterier for den enkelte barnehage. Kommunale og private barnehager har ulike kriterier for opptak. Vedtekter med opptakskriterier for den enkelte barnehage finner dere på barnehagens hjemmeside.

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med barnevernsvedtak

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter Lov om barneverntjenester har fortrinnsrett til plass se §13 i barnehageloven. Det forutsettes at dokumentasjon sendes kommunen før fortrinnsretten blir vurdert. 

Klage på opptak

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Dette forutsetter at søker har prioritert minst to ulike barnehager.

Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass i den aktuelle barnehagen.

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne den avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til.

Klagefristen er 3 uker.

Er det noe dere lurer på ikke nøl med å ta kontakt på mail: familiebarnehagegruppen@gmail.com eller ring/send melding 930 85 243

for mer informasjon.

Hilsen

Charlotte

Styrer

Del denne siden