VELKOMMEN TIL FAMILIEBARNEHAGEGRUPPEN

SAMMEN ER VI DYNAMITT!

  • 4 og 5-åringene svømmer

    Vi tilbyr tilvenning i vann med Trinton svømmeklubb. Her får de 2 eldste kullene i barnehagen mulighet til å bli vant til å være i vann og lære teknikker for å klare å svømme:-)

  • Vi turner/danser

    Vi er på Klubbhuset hver torsdag. Her er vi i aktivitet hele dagen, både ute og inne. Vi turner og danser, spiller ball, hinderløype og alt annet moro vi kan finne på.

  • Vi leker sammen store og små

    I vår familiebarnehage, leker alle sammen uansett alder. Vi er sammen som en gruppe, hvor de små lærer av de store, og de store lærer av de små. Her blir vi sosialisert og lærer hvordan det er å være i et demokrati.

LEDIGE PLASSER HOS OSS

Fordi 2 av våre kjære barn skal flytte har vi ledig plass i vår familiebarnehage enten på Kløfta eller Jessheim.

Ta kontakt med styrer, Charlotte Pedersen, på telefon 93085243 eller mail cknai76@gmail.com, om dere ønsker flere opplysninger.

Hvis dere ønsker å søke direkte så går dere inn på kommunens hjemmeside. Se link.

 Søknad og opptak (ullensaker.kommune.no)

 

 

 

 

Barnehage.no

Barnehageforum

FAMILIEBARNEHAGEGRUPPEN

AKTIVITET-TRIVSEL-MESTRING