VELKOMMEN TIL FAMILIEBARNEHAGEGRUPPEN

UT PÅ TUR - ALDRI SUR !

  • Flotte lekemuligheter

    I Hiltonparken har vi et flott og stort uteområdet hvor vi leker og koser oss.

  • Vi turner/danser

    Vi er på Klubbhuset hver torsdag. Her er vi i aktivitet hele dagen, både ute og inne. Vi turner og danser, spiller ball, hinderløype og alt annet moro vi kan finne på.

  • Vi leker sammen store og små

    I vår familiebarnehage, leker alle sammen uansett alder. Vi er sammen som en gruppe, hvor de små lærer av de store, og de store lærer av de små. Her blir vi sosialisert og lærer hvordan det er å være i et demokrati.

Barnehagedagen 2018

I 2018 arrangeres Barnehagedagen tirsdag 13. mars. Tema er barnehagens arbeid med kunst, kultur og kreativitet under slagordet: «La meg skape!»

Publisert 14.11.2017

Barnehagedagen markeres i mars hvert år, og det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som sammen står bak markeringen. Formålet er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. Det er fremdeles for dårlig kjennskap til innholdet i det pedagogiske arbeidet i barnehagene, både blant politikere, foreldre og andre.

Hvorfor er kunst, kultur og kreativitet valgt som tema?

For å skape noe nytt og finne bedre løsninger i framtiden, må barna få erfare at deres initiativ og tanker kan føre til utvikling av noe helt nytt. Kunst og håndverk er både kreativt og praktisk, og det bidrar til å knytte sammen kulturarv, tradisjoner og nyskaping. Estetisk kompetanse er en kilde til utvikling. Fra personlig vekst og innflytelse på egne omgivelser, til kreativ nytenkning i et større samfunnsperspektiv. Samisk kunst og håndverk, duodji, er et eksempel på en del av kulturarven som det er viktig at ikke glemmes.

Kreativitet fremmer nysgjerrighet og læring og gir barn varierte måter å sanse, oppleve og uttrykke seg på.

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Den nye rammeplanen sier at opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk. Fagområdet omfavner derfor mange ulike uttrykksformer, som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film og foto, arkitektur og design. Barnehagens skal gi barna tilgang på tid, ting og materiell som både støtter og utfordrer deres uttrykksformer. Barna skal blant annet få ta i bruk fantasien, bearbeide inntrykk, skape sine egne uttrykk og oppleve glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet.

Ifølge rammeplanen skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering.

Fakta Barnehagedagen:

Barnehagedagen er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for andre for å vise og synliggjøre barnehagens aktiviteter - der lek, læring, danning og omsorg er grunnleggende. Barnehagedagen markeres i mars hvert år, første gang i 2005. Dagen markeres i mange barnehager landet rundt, og er blitt en tradisjon i store deler av barnehagenorge.

 

https://www.utdanningsforbundet.no/nyheter/2017/barnehagedagen-2018-la-meg-skape/

 

 

Barnehage.no

Barnehageforum

FAMILIEBARNEHAGEGRUPPEN

AKTIVITET-TRIVSEL-MESTRING