VELKOMMEN TIL FAMILIEBARNEHAGEGRUPPEN

SAMMEN ER VI DYNAMITT!

  • 4 og 5-åringene svømmer

    Vi tilbyr tilvenning i vann med Trinton svømmeklubb. Her får de 2 eldste kullene i barnehagen mulighet til å bli vant til å være i vann og lære teknikker for å klare å svømme:-)

  • Vi turner/danser

    Om vinteren er vi på Klubbhuset hver torsdag. Her er vi i aktivitet hele dagen, både ute og inne. Vi turner og danser, spiller ball, hinderløype og alt annet moro vi kan finne på.

  • Vi leker sammen store og små

    I vår familiebarnehage, leker alle sammen uansett alder. Vi er sammen som en gruppe, hvor de små lærer av de store, og de store lærer av de små. Her blir vi sosialisert og lærer hvordan det er å være i et demokrati.

Barnehage.no

Barnehageforum

FAMILIEBARNEHAGEGRUPPEN

AKTIVITET-TRIVSEL-MESTRING