2.1 Åpningstider – ferier

Åpningstider er fra kl. 07.00 – 17.00. Kjernetiden er fra 9.30 – 14.30, og vi setter stor pris på at aller er kommet til kl. 9.30 de dagene som ikke er turdag.

Barnehagen er stengt i 3 uker i juli, samt i romjulen og påsken. Vi har 5 planleggingsdager i året, se oversikt for hvilke dager dette gjelder i årsplanen vår. Våre planleggingsdager blir brukt i forbindelse med høstferien og vinterferien (2 dager, fredag i uke 8 og 40), samt 1 dag i forbindelse med kursdag på Østlandske lærerstevne. Kompetanseheving er viktig i personalgruppa. Vi er med på det meste av de kursene kommunen har å tilby i løpet av barnehageåret, og vi har både eksterne og interne kurskvelder.

2.2 Planlegging, dokumentasjon og vurdering

Med utgangspunkt i årsplanen, utarbeider vi både månedsplaner og ukeplaner. Disse planene blir lagt ut på vår hjemmeside og lagt ut på Spond. Vi ønsker å formidle til foreldrene hvordan barna har det i barnehagen. Dette gjøres gjennom samtaler i hverdagen, via foreldresamtaler som bygger på observasjoner, via praksis fortellinger. Bilder fra vår barnehagehverdag blir hengt opp i barnehagen og vi har en egen lukket facebookside hvor vi legger ut bilder. Vi vurderer arbeidet vårt daglig på bakgrunn av samtaler med barn, foreldre og ansatte. Vi vurderer arbeidet vårt kontinuerlig gjennom evalueringer. Arbeidet vårt blir også vurdert av foreldrene gjennom kommunens eksterne brukerundersøkelser.

Del denne siden