VEDTEKTER


- BARNEHAGELOVEN


Drift av barnehager reguleres av lover, forskrifter og barnehagens vedtekter.

Alle barnehager skal i følge barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene. Disse inneholder opplysninger om for eksempel eierforhold, formål, opptakskriterier, antall medlemmer i samarbeidsutvalget, åpningstid og oppsigelsestid.