ANSATTE I FAMILIEBARNEHAGEGRUPPEN


Personalet


Personalet vårt er engasjert, kreativt, sporty og er glad i å være ute. Vi skal som voksne:

 • se, lytte og være tilstede i her og nå situasjoner.
 • Møte barn, foreldre og medarbeidere med respekt og forståelse.
 • Være opptatt av vår egen rolle i møtet med barn og voksne og jobbe stadig med egen personlig utvikling.
 • Gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger på vår egen væremåte sammen med barn og voksne.
 • Være opptatt av helheten og fellesskapet og ha et felles ansvar for alle barn i barnehagen.
 • By på oss selv, ta i bruk og dele vår verdifulle kompetanse.


Vi skal gi barna:

 • anerkjennelse, respekt og følelse av mestring
 • nok omsorg og varme og bli inkludert og møtt på en likeverdig måte
 • bli sett og hørt og ha mulighet til å påvirke sin egen hverdag
 • et godt selvbilde og god selvtillit
 • opplevelsen at det er nok tid og rom for lek i en barnehagehverdag preget av mye glede og humor, hvor de voksen er tilstede som gode lekekamerater
 • opplevelsen av variasjon og progresjon i læringen