TRADISJONER


I barnehagen er vi opptatt av å ta vare på tradisjoner og vi har mange ulike markeringer i løpet av et år som:


  • Høstbasar og FN-dag
  • Halloween
  • Luciafeiring
  • Nissefest
  • Karneval
  • Påske
  • Sommerfest
  • Overnattingstur for skolebarna